Nhằm mục đích hưởng ứng phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025” hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 725/DAGT-KTTĐ ngày 24/9/2020 về việc tổ chức lễ khởi công dự án Đường Tỉnh lộ 3 – Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.

Theo kế hoạch dự kiến, lễ khởi công được tổ chức vào ngày 05/10/2020 với khoảng 88 khách mời là đại biểu cấp tỉnh, thành phố, cấp xã và đại biểu các đơn vị liên quan thực hiện dự án. Nội dung chủ yếu của buổi lễ khởi công nhằm giới thiệu về quá trình hình thành dự án, quy mô dự án, kế hoạch thực hiện vận hành dự án và tính hiệu quả của dự án.

Lễ khởi công là dịp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để dự án được triển khai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo: https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn/index.php/duong-tinh-lo-3/chuan-bi-cho-le-khoi-cong-du-an-duong-tinh-lo-3-438.html