Từ khi thành lập ngày 05/01/2016 đến nay, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thị trường bất động sản, nhưng cấp lãnh đạo NgocLand đã luôn chèo lái công ty đi đúng định hướng phát triển bền vững và tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và uy tín đến đối tác, khách hàng và cộng sự. 

Một số giải thưởng mà NgocLand đã nhận được thực sự khẳng định vị trí và tâm huyết trong ngành bất động sản do Hiệp Hội bất động sản Việt Nam và Hiệp Hội Môi Giới bất động sản Việt Nam trao tặng.

Năm 2019: Vinh danh cá nhân ông Hồ Hữu Ngọc tiêu biểu Việt Nam tỏng lĩnh vực bất động sản.

Năm 2018: NgocLand được vinh danh trong top 10 sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

Năm 2017: NgocLand được vinh danh trong top 30 sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.

Năm 2016: NgocLand được vinh danh là sàn giao dịch bất động sản Việt Nam.